menu
VYDAVATELSTVÍ MÍSTOPISNÉHO TISKU

Parkoviště pro kamiony

Zákon nařizuje řidičům kamionů bezpečnostní přestávky, ale najít vhodné parkoviště, nebo odstavnou plochu může být někdy problém. Proto naše vydavatelství přináší jednoduchou a poutavou formou zpracovaný přehled parkovacích míst na hlavních trasách tranzitních zemí. Chceme zjednodušit parkování řidičům a přispět k úspoře financí dopravců.
V tomto svazku, který vychází v nákladu 35.000 kusů ve formátu A4 na křídovém papíru, se věnujeme České republice, Slovensku, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku a Německu.

Součástí publikace je také aktuálně platná legislativa pro provoz kamionů a pracovní doby řidičů. Dále pak termíny zákazů jízd v jednotlivých zemích a mnoho dalšího, co snad zjednoduší řidiči jeho náročné povolání.


Parkoviště pro kamiony
Parkoviště pro kamiony

ikona
Ikony na přání s doprovodným textem

Legislativa pro provoz kamionů a práce řidiče

Zákazy jízd v jednotlivých zemích

Formát A4 v kroužkové vazbě

Celobarevné vydání, křídový papír, laminovaná obálka

Přehledné ikony s možností individualizace

Zázemí a obslužnost na jednotlivých parkovištích

GPS souřadnice

Dojezdová vzdálenost

Méně známé parkovací plochy
náhledy


Parkoviště pro kamiony


250,- Kč

objednávka


e-mail: redakce@proximabohemia.cz
telefon: 724 032 381
Vyšehradská 1349/2, Praha 2