menu
VYDAVATELSTVÍ MÍSTOPISNÉHO TISKUkniha Praha

PRAHA

Hlavní město České republiky

Přehledná kniha o hlavním městě České republiky je rozdělena podle jednotlivých městských obvodů, které jsou popsány jak v českém, tak v anglickém jazyce. Každá městská část je uvedena vlastním znakem, následuje popis její historie, architektonických památek, informace o možnostech kulturního a sportovního vyžití či turistice. Každý text doprovázejí barevné fotografie s popisky. V úvodní části knihy najdeme stručnou charakteristiku hlavního města jako celku a nastínění jeho historického vývoje.

mapa

kniha Praha kniha Praha kniha Praha


350,- Kč

objednávka


e-mail: redakce@proximabohemia.cz
telefon: 724 032 381
Vyšehradská 1349/2, Praha 2